با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده، روند درمانتان را تضمین و برگه ضمانت خواهیم داد.

همه چیز در مورد هموروئید ترومبوزه - کلینیک لیزر جراحی و درمان
تعیین وقت

همه چیز در مورد هموروئید ترومبوزه

ین بیماری در ناحیه داخلی مقعد یا رکتوم بوده و باعث درد شدید برای بیماران هنگام نشستن، راه رفتن، حمام رفتن و فعالیت می شود. معمولاً فعالیت ‌های زیاد و سنگین مثل برداشتن یک جسم سنگین وزن، فشار بر روی ناحیه رکتوم و یا استرس روحی باعث این بیماری می ‌شوند.