درمان کیست مویی در کلینیک لیزر شفا با لیزر

تعیین وقت مشاوره و ویزیت

سینوس مویی (pilonidal sinus) یا کیست پیلونیدال (Pilonidal cyst) بیماری شایع ناحیه انتهای ستون فقرات یا دنبالچه کمی نزدیک به مقعد بوده و با ترشح چرکی مزمن که گاهی همراه با خون است می باشد و این ترشحات گاهگاهی است و از سوراخهای منفرد یا متعدد در خط وسط بیرون میریزد. این بیماری به بیماری برگشت موی نیز شناخته می شود. این کیست نزدیک به ناحیه مقعد می باشد ولی در خود آن ناحیه اتفاق نیافتاده و در کمر فرد خود را نشان می دهد. گاهی این سوراخها بسته شده و ترشحات داخل کیست در ناحیه کمر جمع میشود و باعث تورم و درد شدید دنبالچه همراه با تب میشود که به بیماری حالت اورژانس میدهد. در مورد علت بیماری همواره از برگشت مو بداخل ذکر میگردید اما مطالعات نشان میدهد حتما زمینه ژنتیک جهت بروز بیماری کیست مویی در ناحیه کمر لازم است و گاها بیماری در چند فرزند یک خانواده یا پدر و فرزند مشاهده میشود.

  روش های درمان کیست مویی در کلینیک لیزر شفا

  لیزر کیست مویی در کلینیک لیزر شفا

  • برش با لیزر: در روش لیزر کیست مویی (Pilonidal cyst laser) قسمتی از پوست اطراف کیست مویی یا سینوس پیلونیدال با لیزر برداشته می‌شود. در این روش زخم بسته نمی‌شود تا بطور طبیعی بهبود پیدا کند که به طور معمول چندین هفته طول می‌کشد. برتری این روش در این است که کل بافت ملتهب برداشته و احتمال برگشت وعود این بیماری بسیار کم است.
  • برش با لیزر و بخیه: در این روش فقط قسمت سینوس یا کیست با لیزر برداشته میشود. برش سینوس با لیزر بیضی شکل می باشد و سپس دو طرف برش به هم نزدیک شده و بخیه میخورد. برتری این روش در این است که زخم خیلی سریع بهبود پیدا می کند، ولی درصد برگشت سینوس و یا عفونت محل در مقایسه با روش اول بیشترمی باشد. البته اگر بخیه از بین کفل ها به بیرون زده شود خطرهای احتمالی کاهش پیدا می کند
  Hair cyst laser

  مزایا درمان کیست مویی با لیزر


  تفاوت جراحی سنتی و جراحی با لیزر کیست مویی

  تفاوت جراحی سنتی و با لیزر کیست مویی

  عناوین جراحی سنتی جرحی بالیزر
  نیاز به بستری دارد ندارد
  درمان سرپایی ندارد دارد
  نیاز به بیهوشی دارد ندارد
  بی حسی موضعی ندارد ندارد
  احتمال انتقال بیماری های عفونی دارد دارد
  احتمال لخته شدن خون دارد ندارد
  نیاز به داروهای مسکن دارد ندارد
  احتمال بی اختیاری در دفع دارد ندارد