هموروئید یا بواسیر زمانی اتفاق می افتد که رگ های رکتوم و مقعد متورم می شود. در پاسخ به این سوال که هموروئید چیست می توان گفت هموروئید شبیه به رگ های واریسی است که هم می تواند در داخل رکتوم و هم زیر پوست اطراف مقعد به وجود آید. در حالت اول هموروئید داخلی و در حالت دوم هموروئید خارجی شکل می گیرد.